Chí Tôn Thần Ma

Chí Tôn Thần Ma

Chí Tôn Thần Ma Review Rating: 8.94 out of 10 based on 2997 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:01 16/01/2019 | 625,503 Lượt xem

Thần Vũ Đại Lục, dương võ kính thần. Một đời thiên kiêu, Võ thánh trọng sinh.

Thái nhất chân thủy, luyện thể nhập đạo.

Quyền lay trời đất, chân đạp thiên kiêu.

Tuyệt thế thiên đế, vạn pháp thành không.

“Có dũng khí coi rẻ ca nhân, hết thảy đập chết!”

“Dám động ca nữ nhân, đều đã trầm miên!”

“Ca chỉ là một thần thoại, không ai sánh bằng!”

—— đến từ «vô thượng thiên đế»