Chí Tôn Đặc Công

Chí Tôn Đặc Công

Chí Tôn Đặc Công Review Rating: 9.73 out of 10 based on 2614 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:09 17/01/2019 | 734,503 Lượt xem

Thiên cổ ẩn môn, nhất mạch đơn truyền.

Tần Dương 16 tuổi bị sư phó ném vào Long Tổ, 19 tuổi liền trở thành Long Tổ truyền thuyết, vì di bổ sư phó tiếc nuối, hắn bước vào Trung Hải đại học cửa trường, mở ra một cái khác đoạn truyền thuyết…