Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư Review Rating: 8.59 out of 10 based on 21873 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:43 29/03/2019 | 4,668,568 Lượt xem

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư là tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Bản Lật Tử kể về chàng trai Mạc Trăn xuất đạo năm 16 tuổi. Sau khi quá quan trảm tướng thì lại vị ảnh đế. Đường đường hiển hách đánh đâu thắng đó nhưng Mạc Trăn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bại trận bởi một nữ quỷ.