Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ

Cân Cả Thiên Hạ Review Rating: 8.58 out of 10 based on 1903195 reviews. 0
Tác giả : editor - | 18:45 12/02/2019 | 1,903,195 Lượt xem
Mọi việc đâu vào đấy lúc này Xuân Đức mới đi thăm hai người Thiên Tuyết cùng Tử Uyên. Nghe Tuyết Anh nói từ khi hắn rời đi thì hai cô nàng này bắt đầu đóng cửa tu luyện không gặp người ngoài. Lần này bế quan các nàng đều dùng phòng thời gian gia tốc để tu luyện nên tuy chỉ có vài tháng nhưng đối với các nàng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Cái kiểu tu luyện thời gian dài như vậy dễ khiến người ta lâm vào tình trạng điên loạn lắm. Không qua bao lâu Xuân Đức đã đứng bên ngoài phòng tu luyện của hai người, cảm nhận một chút Xuân Đức liền phát hiện hai người này đang đến tình trạng đột phá, còn có thành công hay không thì do số mệnh. Nhưng Xuân Đức tin rằng người đã thức tỉnh hệ trị liệu thì ắt hẳn vận may sẽ không thấp.Thở ra một hơi Xuân Đức quay lại bên trong không gian vong linh tầng 1. Bên trong không gian vong linh tầng 1.Vừa vào bên trong thì hắn liền thấy Vô Địch đang ...