Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh Review Rating: 8.98 out of 10 based on 4425648 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:36 28/04/2019 | 4,425,648 Lượt xem
Từ nhỏ đến khi học đại học Lâu Nghiêu Nghiêu đều ở nhà ông ngoại, nói là ông ngoại nuôi lớn cũng không đủ. Tổ tiên Phương gia chuyên kinh doanh tơ lụa, mấy trăm năm lịch sử, hưng thịnh có mà nghèo túng cũng có, đến thời của ông ngoại Lâu Nghiêu Nghiêu, liền chỉ còn lại mình ông là độc đinh.Người già luôn yêu những thứ cổ kính, không quen ở nhà lầu xe hơi, cũng đối biệt thự Tiểu Dương không hứng thú, mãi cho đến qua đời, đều ở trong căn nhà ở khu dưỡng lão cùng với mấy người già khác.Khu nhà kia tất cả đều được làm từ gỗ quý, không thể nói rõ quý phái xa hoa như thế nào, nhưng do được xây dựng từ nhiều năm nên có một ý nghĩa khác thường, ở cũng chỉ có những người già như ông ngoại, nếu muốn làm chút gì đó cái thứ nhất muốn là cố chấp, không chịu nổi ông lấy cái chết để bức bách, còn nữa, ở trong khu nhà kia, nếu không phải nhà nhiều thế hệ làm ăn buôn bán, chính là làm ...