Birdcage Classroom – Truyện tranh

Birdcage Classroom – Truyện tranh

Birdcage Classroom – Truyện tranh Review Rating: 9.65 out of 10 based on 25833 reviews. 0
Tình bạn dù đẹp và rất đáng trân trọng nhưng cũng không nên vì thế mà dùng nó để lợi dụng, thao túng người khác. Một "tình bạn ảo" thực chất chẳng bao giờ có thể tồn tại dài lâu được cũng bởi vì bản chất thực sự của nó chỉ là sự giả dối mà thôi.