Bí Ẩn Của Sự Trường Sinh

Bí Ẩn Của Sự Trường Sinh

Bí Ẩn Của Sự Trường Sinh Review Rating: 8.81 out of 10 based on 5547147 reviews. 0
Tác giả : editor - | 01:47 26/07/2019 | 5,547,147 Lượt xem

Trường Sinh Chín Vạn Năm – Bí Ẩn Của Sự Trường Sinh.

Từng cùng Bàn Cổ tạo ra trời, cùng Nữ Oa tạo qua người, với Như Lai nói truyện Phật.

Từng cùng Tinh Vệ điền hải, cùng Trầm Hương cứu mẹ, cùng Thần Nông nếm độc.

Từng cùng Tam Thanh làm đồ đệ, Ngọc Đế nhận làm Quốc Phụ, Chúa Jesus Odin cùng tôn vinh làm Tổ.

Từng cùng Long Vương say mèm ba ngày ba đêm, đã từng thưởng thức Thường Nga Bôn Nguyệt yêu kiều dáng vẻ.

Từng thấy tận mắt đá văng ra Tôn Ngộ Không, đã từng Địa Phủ đốt qua Sổ Sinh Tử.

Hắn là người, là thần, là gió, là mưa, là ma, hắn thông hiểu kiếp trước, biết được tương lai…

Cứ như vậy Điệp Bắc sống chín chục ngàn năm dài! Tại trong năm tháng vô tận tìm Trường Sinh bí ẩn…