Bát Tiên Đạo – Truyện tranh

Bát Tiên Đạo – Truyện tranh

Bát Tiên Đạo – Truyện tranh Review Rating: 9.83 out of 10 based on 6601 reviews. 0
Nội dung truyện Bát Tiên Đạo:
Truyện lược thuật hành trình diệt ma trừ yêu, quyết tâm tiêu trừ nghịch chủng hạ phàm để hồi sinh cho Satan của Bát Tiên, Truyện vẽ truyền thuyết Bát Tiên theo hình tượng hiện đại, vũ khí và võ công cũng hoàn toàn mới....