Bàn Long Chi Thành Trường Hệ Thống

Bàn Long Chi Thành Trường Hệ Thống

Bàn Long Chi Thành Trường Hệ Thống Review Rating: 9.65 out of 10 based on 26979 reviews. 0
Tác giả : editor - | 07:20 20/06/2019 | 5,528,881 Lượt xem

Rất sớm liền bắt đầu xem tiểu thuyết, xem qua thư có rất nhiều, có thể nói cũng là một quả lão thư trùng.

Mặc dù có rất nhiều xem qua thư đều đã quên, nhưng là cà chua bàn long là ta thích nhất cùng khó nhất quên một quyển sách.

Ta hy vọng chính mình quyển sách này có thể kiên trì đi xuống, lấy này tới viên mãn chính mình một phần mộng tưởng.

……

Một vị đương đại sinh viên trọng sinh đến ngọc lan đại lục, đối mặt chính mình đã từng mộng tưởng quá thế giới, hắn nên như thế nào?

Đối mặt thích nhất rắc rối, hắn nên như thế nào?

Đây là hắn tại bàn long thế giới phấn đấu sinh hoạt, kiên trì bản tâm, là vì thượng giả.