Ano Ko to Juliet – Truyện tranh

Ano Ko to Juliet – Truyện tranh

Ano Ko to Juliet – Truyện tranh Review Rating: 8.85 out of 10 based on 25832 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:,
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,336,018
“ Mitsuru và tôi, là Romeo và Juliet”. Ryousuke và Mitsuru là người yêu của nhau từ thuở ấu