Akuma Bengoshi Kukabara – Truyện tranh

Akuma Bengoshi Kukabara – Truyện tranh

Akuma Bengoshi Kukabara – Truyện tranh Review Rating: 8.85 out of 10 based on 17230 reviews. 0
Nội dung truyện Akuma Bengoshi Kukabara:
Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chết? Bạn có đi lên thiên đàng hay địa ngục? Đó là nơi luật sư của quỷ đến. Trước khi bạn rơi xuống địa ngục, người đó sẽ bảo vệ bạn và trao đổi tà khí xung quanh linh hồn bạn khi chết. Jake Watson chết vì tự sát. Giờ cậu bé phải lựa chọn, kí 1 bản hợp đồng với luật sư của quỷ D. Lorian Kukabara hay bị rơi xuống địa ngục...