Ai bắn xa hơn ? – Truyện tranh

Ai bắn xa hơn ? – Truyện tranh

Ai bắn xa hơn ? – Truyện tranh Review Rating: 8.54 out of 10 based on 24339 reviews. 0
Truyện về 2 thanh niên và 1 ông già ở công viên, bối cảnh là công viên, nơi có 1 ông già và 2 thanh niên, ông già ở công viên với 2 thanh niên, 2 thanh niên đến công viên và ở đó có 1 ông già, công viên có 1 ông già và 2 thanh niên ở đó, thanh niên này với thanh niên kia cùng đến công viên nơi mà ở đó có 1 ông già ....